Müdürlük Bilgileri


FEN ve İMAR İŞLERİ MÜDÜRÜ V.

Yıldırım KAPLAN.

2014 Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur.
Özel şirketlerde Mühendis olarak görev yapmıştır. 24.05.2016 tarihinden beri belediyemiz
Fen ve İmar İşleri müdürlüğüne görevlendirilmiştir.ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Necafettin İNAN

2007 Yılında Kolludere Belediyesinden belediyemiz bünyesine Yazı İşleri Müdürü olarak
hizmet vermeye başlamıştır.2009-2015 yıllarında Mali Hizmetler Müdürü, 2016-2017 yıllarında Yazı İşleri Müdürü  ve 2017 yılı
itibariyle Özel Kalem Müdürü olarak belediye bünyemizde halen görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başbakanlık Bimer E-Devlet Kamu Denetçiliği Kurumu Bitlis Valiliği Bitlis Yerel Gazetesi